Menu

ja-yes

Naar aanleiding van w wh*1000#1 ‘bedankt en opgedragen aan’ werden realisaties geactualiseerd en bevraagd. Eva Peeters en Jonas Lescrauwaet kozen een FOR REAL-concept met een verzameling plastic ‘Elvis-zonnebrillen’ met gekleurde glazen. Bij FOR REAL-acties worden de mensen gefotografeerd met eenzelfde attribuut dat de individuele verschillen accentueert.

Eva en Jonas nodigden een diversiteit aan participanten uit om samen met hen deze brillen opnieuw samen te stellen, als een verwijzing naar de verscheidenheid om de omringende wereld te bekijken. De deelnemers werden door Malou Swinnen en met de door hen samengestelde bril geportretteerd. Deze bijzondere, meerstemmige reeks portretten wordt verder uitgebreid met andere buurtbewoners en medewilligers. De tussenstand wordt zichtbaar gemaakt in w wh*1000 en op de website van w wh at*.

On the occasion of w wh* 1000#1 ‘thank you and a tribute to’ realizations were actualized and questioned. Eva Peeters and Jonas Lescrauwaet chose a FOR REAL-concept with a collection of plastic ‘Elvis sunglasses‘ with coloured glasses. In FOR REAL- actions people are photographed with an identical attribute that highlights the individual differences.

Eva and Jonas invite a diversity of participants to reassemble these glasses together, as a reference to the diversity in observing the world around us. The participants were portrayed with their self-assembled glasses by Malou Swinnen. These special, multi-vocal series of portraits is further extended with other local residents and volunteers.
The half time score will be made visual in w wh*1000 and on the website of w wh at*.  

14x14-5799 14x14-6991 14x14-6924 14x14-6845 14x14-6909 14x14-6978 14x14-6913 14x14-5793 14x14-6765 14x14-5827 14x14-1728 14x14-6752 14x14-1752 14x14-5779 14x14-6800 14x14-6888 14x14-6902 14x14-5838 14x14-1653 14x14-1796 14x14-6961 14x14-6939 14x14-1826 14x14-6976 14x14-6930 14x14-6971 14x14-6943 14x14-6808 14x14-6876 14x14-6827 14x14-6839 14x14-5790 14x14-6795 14x14-6782 14x14_MG_169714x14_MG_6773_MG_1772_MG_686714x14-682514x14-6885