Met w wh*1000#3 wordt het gedeeld beeldend onderzoek naar de lach verdergezet. De lachende beelden, gedachten en ideeën van Atelier Lea en de andere deelnemers worden een nieuwe aanzet.
Tijdens het lacht in w wh*1000 wordt verder geëxperimenteerd met performances, tekeningen en acties die een alternatieve verbeelding van de lach en het lachen tonen.

Voor het proces van het huidige project verwijzen we door naar www.wwhat.org/voorforvaast-fanclub

With w wh*1000#3 the shared, visual research on the smile is continued. The smiling images, thoughts and ideas from Atelier Lea and the other participants will become a new impetus.
During het lacht in w wh*1000 there are further experiments with performances, drawings and actions that show an alternative depiction of the smile and smiling.

For the process of the present project, we refer to www.wwhat.org/voorforvaast-fanclub

[FinalTilesGallery id=’6′]

wat vooraf ging previous in w wh*1000

w wh*1000 > w wh at*wandert

w wh*1000 > thanks and dedicated to