w wh*1000 is een ruimte voor gedeeld, beeldend onderzoek en gedeelde creatie in de Stalingradlaan 100, 1000 Brussel.
w wh*1000 programmeert gesprekken, acties, co-creaties, tentoonstellingsprojecten en publicatie- en editievoorstellingen.
w wh*1000 vraagt en nodigt uit om samen – door artistieke participatie – nieuwe, beeldende acties te ontwikkelen.
w wh*1000 wil deze acties samen vormgeven tot een gedeelde creatie, met een eigen, doordacht en meerstemmig verhaal.
w wh*1000 duidt en toont deze eigentijdse creaties met een betekenisgevend verhaal en geeft inzicht en zin in de hedendaagse beeldende kunsten en hun relatie tot de visuele cultuur.
w wh*1000 toont en neemt deel aan een diverse wereld vanuit een glocaal perspectief en engageert tot actief en gedeeld burgerschap. 

Momenteel wordt werken we er samen als de ‘voorforvaast fanclub’, dat je kunt volgen via www.wwhat.org/voorforvaast-fanclubw wh*1000 is a space for shared, visual research and shared creation in Avenue de Stalingrad 100, 1000 Brussels.
w wh*1000 programmes talks, actions, co-creations, exposition projects and presents publications and editions.
w wh*1000 asks and invites to develop, together, new visual actions through artistic participation
w wh*1000 wants to shape these actions until they form a shared creation with its own meaning, well thought-out and many-voiced.
w wh*1000 shows and interprets these creations with a meaningful story, so it lends insight into contemporary art and its relation to visual culture.
w wh*1000 shows and takes part in a divers world, from a glocal perspective and engages in active and shared citizenship.

The most recent project is ‘voorforvaast fanclub’, see www.wwhat.org/voorforvaast-fanclub

[FinalTilesGallery id=’1′]