87-52

oh-ja, handelingen en acties onderzoekt de beeldende mogelijkheden van alledaagse gebaren en handelingen. Tegen januari 2016 wordt de situatie verder ontwikkeld en verfijnd. 6 verzamelingen motiveren om de evidenties te onderbreken en om met een performatief gebaar samen een alternatief te ontwikkelen. Bevreemdend en poëtisch vestigen ze de aandacht op het alledaagse. Oh-ja, acts and…

86-52

2015 werd door w wh at* en atelier Lea op een bijzonder manier afgesloten. Met de première van het lea lacht wordt de lach radicaal geabstraheerd tot een kleur die verdwijnt en verschijnt. Een gebaar dat tegelijk groots en intiem is – als een vage glimlach, een groet aan Leonardo en Mona. Meerstemmig, anders, nieuw. 2015…

85-52

Samen met de jongeren van Regina Pacis in Laken wordt de situatie w wh*1000 #3>het lacht verder onderzocht en met co-creaties uitgebreid. In samenwerking formuleren de jongeren beeldende reacties die alternatieven tonen voor iets wat lacht: anders, geestig, w wh at*. De resultaten worden opgenomen in de situatie en zijn in een verder stadium weer een…

84-52

‘het lea lacht’ is een performatieve actie die werd ontwikkeld in samenwerking met atelier Lea. In de context van w wh*1000#3 wordt ze verder ontwikkeld en verfijnd. 28 geco-creëerde gele doeken van 4m2 ontvouwen een landschap voor een dynamisch en bevreemdend beeld van de lach. De doeken worden getoond, worden sculpturen, vlakken en lijnen. De…

83-52

Met het gedeeld, beeldend onderzoek ‘nu’ verzamelt w wh at* meerstemmige reacties op de vraag naar hoe de eigen tijd kan worden verbeeld. Aan de hand van een onderzoeksverzameling van 444 objecten uit de collectie en het archief van w wh at* co-creëren de deelnemers assemblages en composities die hun verhouding representeert tot de omringende…

82-52

Met w wh*1000#3 wordt het gedeeld beeldend onderzoek naar de lach verdergezet. De lachende beelden, gedachten en ideeën van Atelier Lea en de andere deelnemers worden een nieuwe aanzet. Tijdens het lacht in w wh*1000 wordt verder geëxperimenteerd met performances, tekeningen en acties die een alternatieve verbeelding van de lach en het lachen tonen. w…

81-52

w wh*1000#2 w wh at* wandert werd afgerond met een presentatie van de meerstemmige tekeningen die het het werk van Fred Bervoets groeten en verderzetten. De tekeningen werden live ontplooid en getoond, als een dynamische en performatieve tentoonstelling. Deze alternatieve manier van tonen bevraagt de status van het werk en de relatie tot de maker…

80-52

De fred-kast is een bijzonder rariteitenkabinet dat de verbeelding en het eigenzinnige oeuvre van Fred Bervoets groet en verderzet. Bijzondere objecten uit het leven van Bervoets – bezems die als kwasten werden gebruikt, een pijl en een boog, etsplaten – gaan er een relatie aan met andere gevonden en verzamelde objecten, boeken, comics, … De…

79-52

Naar aanleiding van w wh*1000#1 ‘bedankt en opgedragen aan’ werden realisaties geactualiseerd en bevraagd. Eva Peeters en Jonas Lescrauwaet kozen een FOR REAL-concept met een verzameling plastic ‘Elvis-zonnebrillen’ met gekleurde glazen. Bij FOR REAL-acties worden de mensen gefotografeerd met eenzelfde attribuut dat de individuele verschillen accentueert. Eva en Jonas nodigden een diversiteit aan participanten uit…

78-52

Met de medewilligers via wifty.be werden nieuwe beeldende reacties geformuleerd bij de vraag naar de relatie tussen broeken, benen, pose en gender. Een stoel, een studio, een broek en het eigen lichaam lokten vragen uit over hoe we ons gedragen, bewegen, positioneren. Kunnen we voorbij aan de evidenties en de stereotypen? Kunnen we deze, samen, als…

77-52

Samen met Atelier Lea wordt de laatste hand gelegd aan het artists’ book ‘het lea lacht’. Met een verzameling vervolgtekeningen uit co-creatie toont het boek alternatieven voor het verbeelden van de lach, los van stereotypen of verwachting, het glimlacht en schatert, verrast en deelt. Together with studie Lea the artists’ book ‘the lea smiles’ is…

76-52

Samen met atelier lea wordt fredwandelingen verder gedeeld. Tijdens het initiatief the big draw, worden bezoekers en passanten uitgenodigd om tekenend in gesprek te gaan met een aanzet van Fred Bervoets. En om hun stemmen aan het gedeeld beeldend onderzoek toe te voegen. Together with studio lea fredwandelingen are once more shared. During the Big…

75-52

Samen worden de meerstemmige procesresultaten van w wh*1000#2 als presentatie vormgegeven. De tussenstand is een nieuwe aanleiding voor een vervolgd gedeeld onderzoek en verdere co-creatie. Together the many-voiced process results from wh*1000#2 were designed as a presentation. This half-time score is the new beginning of a next shared research and further co-creation. 

74-52

In de participatieve ontwikkeling van de situatie ‘Raf en verder’ worden weer nieuwe stappen gezet. De pancartes die tijdens een vorige ontmoeting werden bewerkt, worden door w wh at* en de deelnemers geselecteerd op hun plastische kwaliteiten en hun openheid voor volgende stappen. Ook de selectie voor de onderzoeksverzameling wordt bevraagd en verder verfijnd op…

73-52

tijdens het buurtfeest op de Allee Rosa Luxemburg bracht w wh at* een groet aan het vrije spreken. Met vlaggen en wimpels van Eefje Wijnings en Jaap Kroneman, een optocht en een uitnodiging om in w wh*1000 in gesprek te gaan. During the block party on the Allee Rosa Luxemburg w wh at* saluted the…

72-52

Samen met atelier Lea, Leren Ondernemen Leuven en medewilligers wordt de situatie Raf en verder ontwikkeld. De situatie verbeeldt de vraag naar beelden bij de (eigen) identiteit en is een groet aan de bijzondere taal van Raf Simons en aan de grenzeloze verbeelding. Tegelijk ontwikkelen ontwerpers Eefje Wijnings en Hannelore Cauwenbergh een magazine die het…

71-52

Samen met de medewilligers van Erfgoed Haspengouw wordt een verzameling multiples samengesteld.De ready mades zijn een gevolg van het onderzoek naar een andere, creatieve erfgoedbemiddeling. Het zijn kristallisaties van een proces en vatten op zich een nieuwe omgang met het lokale erfgoed van een regio. De verzameling verschijnt later dit jaar als editie in een oplage…

70-52

Samen met het Vrijetijdscentrum De Schelde en het Poldermuseum in Lillo onderzoekt w wh at* de betekenis van het poldererfgoed voor deze tijd en later. Historische dingen, plaatsen, mensen en verhalen worden samengebracht met hedendaagse, bijzonder vormgegeven varianten. Er ontstaan nieuwe relaties tussen toen en nu. Het erfgoed wordt opnieuw ingezet, dynamisch en duurzaam en…

69-52

Fred Bervoets bezocht de situatie w wh at* wandert #2. Hij groette er zichzelf en al wie ondertussen zijn of haar stem toevoegde aan het gedeelde onderzoek. Hij voegde nieuwe lijnen, vormen en gedachten toe waarmee medewilligers weer verder kunnen, door en met en heen en terug en weer verder. Samen met w wh at* bekeek…

68-52

In de showroom van w wh at* in Brussel worden de beeldende onderzoeken opgestart en verdergezet. In minimalistische kastsculpturen, opgetrokken uit restanten van vroegere acties en presentaties, gaan de objecten steeds weer nieuwe relaties met elkaar aan. Als eerbetoon aan Marcel Duchamp worden ze begrepen als ready-mades, bevrijd van hun oorspronkelijke context In the show…

67-52

Beeldende kunstenaar Francis Denys maakte voor w wh at* een nieuwe editie van 9 gesculpteerde en roodgeschilderde houten latten. Tijdens w wh at*wandert gaan ze relaties aan met de situatie en haar onderzoeksverzameling. Ze worden ruimtelijke lijnen die door de deelnemers worden meegenomen in een conceptuele en beeldende wandeling. Ze verbinden, onderbreken of onderstrepen de…

66-52

Samen met atelier Lea (in samenwerking met Leren Ondernemen) wordt het gedeeld, beeldend onderzoek ‘het lea lacht’ naar het beeld van de lach afgerond. Een artists’ book vat het proces en haar beeldende antwoorden samen. Met een fotografisch verslag van het proces, een visualisering van de acties en performances en een selectie vervolgtekeningen. Het artists’…

65-52

time_circles, is een gedeeld, beeldend antwoord op de vraag naar hoe het verzamelen en bijhouden van de dingen kan leiden tot een zin- en betekenisvolle beeldende praktijk? Voor time_circles, werd deze vraag gesteld aan Jonas Lescrauwaet en gekoppeld aan een verzameling glazen die doorheen het bestaan van de organisatie is gegroeid. De verzameling migreerde doorheen…

64-52

‘oh-ja, handelingen en acties’ is een gedeeld beeldend onderzoek naar de poëzie van het dagdagelijkse handelen. Samen met verschillende deelnemers wil w wh at* onderzoeken hoe en wanneer een herkenbare,  in wezen louter functionele- handeling  verder kan ‘worden’. w wh at* stelde daarvoor een eerste verzameling objecten samen die automatisch een handeling uitlokken, maar die…

63 – 52

Voor de mobiele situatie ‘Raf en verder’ wordt een verzameling bijzonder vormgegeven kledingstukken ingezet als een vertrekpunt. Om verder door te denken, te verbeelden, te creëren. Met dit onderzoek wil w wh at*,in samenwerking met verschillende mensen, een verzameling samenstellen van beelden die de eigen identiteit zichtbaar maken. Los van mode of haalbaarheid. De verzameling…