127-52

De mobiele onderzoeken worden herbekeken aan de hand van reacties van eerdere deelnemers en klaargemaakt voor samenwerkingen met diverse deelnemers in 2017. Zo creëren we samen nieuwe achtergronden waar anderen op kunnen verder werken met collages, beelden over de huidige tijd. The mobile researches are being reconsidered using the reactions of previous participants. They are…

126-52

Tijdens Liaison Publiek, een sociaal-artistiek festival in OPEK Leuven, tonen w wh at* en Atelier LEA een dynamische installatie: ‘fredijscrèmemannetjes haten grasgroen, wasspelden en nog veel meer…’. Bezoekers worden uitgenodigd om de installatie verder te delen door op reis te gaan met een tekening van Fred Bervoets: het fredijscrèmemannetje. Liaison Publiek, 8 december > 14…

125-52

We actualiseren onze organisatie. We herbekijken onze ruimtes, bibliotheek en collectie en zo ook het voorbije traject, de huidige werking en de ambities voor de toekomst. Door de veranderende dynamische ontmoetingen tussen de verschillende dingen, objecten, boeken, …  ontstaan nieuwe project- en samenwerkingsideeën >. We update our organisation. We reconsider our spaces, library and collection…

124-52

Samen met een groep vluchtelingen maakten we een ‘reis naar het onbekende’. Fred Bervoets gaf de attitude voor de reis naar het onbekende, wij wandelden, vonden en verdwaalden tekenend verder. De co-creaties worden tentoongesteld in het gemeentecentrum Den Breughel in Haacht (7 november > 25 november). Together with a group of refugees we made a…

123-52

In w wh*1000 wordt de voorforvaast fanclub verdergezet met de vfvf-factory, geïnspireerd op The Factory van Andy Warhol. Met verschillende groepen deelnemers realiseren en fotograferen we ‘fan-happenings’. De fanclub zal deze op een dynamische en eigentijdse manier zichtbaar maken met een fanmagazine. Samen met onder andere deelnemers van Atelier LEA en jongeren van H. Pius X-instituut Antwerpen…

122-52

Samen met Erfgoed Haspengouw en geëngageerde vrijwilligers onderzoeken we een andere manier van tentoonstellen. Zo verruimen en verdiepen we een gedeeld onderzoek naar andere manieren van het delen en tonen van informatie en hun betekenis. Together with Erfgoed Haspengouw and engaged volunteers we do research on a different way of showcasing. In that way we…

121-52

In samenwerking met het OCMW in Haacht zet w wh at* en een groep vluchtelingen de fredwandelingen verder. (Al) Tekenend wordt onderzocht hoe de ervaringen van de mensen een basistekening van Fred Bervoets kunnen vervolgen en verruimen. De tekeningen worden in november tentoongesteld in Haacht en in december opnieuw gepresenteerd in het kader van Liaison…

120-52

Herman ging afgelopen week op prospectie naar de woon- en werkplek van Frans kunstenaar Frank Bragigand. Samen verkenden ze de perspectieven voor een nieuwe samenwerking in de nabije toekomst. Deze nieuwe samenwerking is een direct gevolg van de duurzame relatie die de organisatie met de kunstenaar opbouwde. Hij was in 2001 reeds betrokken bij de…

119-52

‘Samen met Atelier LEA werd de mobiele situatie ‘1+ idem =‘ afgewerkt en uitgeprobeerd. Vanaf de laatste week van september zetten we het onderzoek samen met de Sint-Martinusscholen MS in Asse. Een 300-tal jongeren zal er samen met w wh at* experimenteren hoe de verdubbeling en de interpretatie van een bestaand beeld kan leiden tot een…

118-52

De minister van Cultuur, Sven Gatz bracht , in het gezelschap van An Moons en Michaël Goris, deze week een bezoek aan de praktijkruimtes van w wh at* in Brussel. Samen bekeken we het voorbije traject, de huidige werking en de ambities voor de toekomst. Minister Sven Gatz voegde een getekend Vaast-konijn toe aan de…

117-52

Binnen de situatie ‘voorforvaast’ in w wh*1000 wordt samen met Atelier LEA een nieuw project uitgestippeld. Na de betrokkenheid bij de tentoonstelling van Vaast Colson in het M HKA (link naar beeld) is de motivatie groot om de opgedane inzichten en ervaringen te vervolgen. ‘vaastvaarparade’ is een nieuw project in samenwerking met Vaast Colson en…

116-52

Wanneer wordt w wh at* ‘wwhatten’ en wordt een attitude een praktijk? Tijdens verschillende co-creatieve werksessies met diverse deelnemers werd deze vraag onderzocht en verbeeld. Het resultaat is een grote verzameling fotografische registraties van performances onder de titel ‘becoming w wh at*’. Voor deze werksessies werd vertrokken uit de eigenzinnige w wh at*collectie van objecten, mode,…

115-52

De verdere gedeelde ontwikkeling van de nieuwe situatie ‘1+ idem=‘ hield de co-creatie in van een verzameling modulaire ‘achtergronden’. In samenwerking werden verschillende kartons en houten panelen met verf bewerkt. In een later stadium van het gedeelde onderzoek worden deze achtergronden ‘ready mades’ en kunnen ze tijdens het tekenen worden ingezet om het beeld te…

114-52

Met ‘1+ idem=’ onderzoeken w wh at* en diverse deelnemers waartoe de verdubbeling van een beeld kan leiden. Gebaseerd op het vooronderzoek – onder meer in samenwerking met Freinetatheneum De Wingerd – wordt met Atelier LEA een ’situatie’ ontwikkeld. Als eerste stap onderzoeken ze samen hoe het historische principe waarbij leerlingen hun meesters kopiëren kan…

113-52

In de showroom van w wh at* worden wisselende presentaties ingericht die de attitude van de organisatie verbeelden: stukken uit de collectie en het archief van w wh at* – bestaande uit co-creatieve producties, mode, hedendaagse beeldende kunst, gevonden objecten en restanten – gaan er op een poëtische en betekenisvolle manier beeldende allianties met elkaar…

112-52

Met de vrijwilligers van OCMW Haacht en Atelier LEA maakten we een ‘fredwandeling’. Zo vervolgen we samen Fred Bervoets’ ambitie om al tekenend een reis naar een onbekende bestemming te maken. In oktober zetten we deze reis verder samen met ‘nieuwkomers’ in België om in november de gemaakte tekeningen naast werken van Fred Bervoets tentoon…

111-52

De voorforvaast fanclub co-creëert en verstuurt op regelmatige tijdstippen een postkaart. Deze postkaart is een geestige manier om het proces met de deelnemers en de kunstenaar(s) te delen. Zo is ze tegelijk een stand van zaken als een blik vooruit > naar wat komen gaat. De postkaarten komen zowel in het archief van Vaast Colson…

110-52

Ieder jaar organiseert w wh at* een ontmoetingsdag voor het ruimere culturele, sociale en educatieve veld. Tijdens die dag toont en deelt ze de dynamische, gedeelde processen en nodigt ze de aanwezigen uit om ze in de toekomst samen verder te zetten. Tegelijk is het een moment waarop creatieve en artistieke actoren ook elkaar kunnen…

109-52

Voor de voorforvaast fanclub werd in co-creatie een performatieve actie ontwikkeld en tijdens de ‘fanweek’ in het M HKA verdergezet. Een editie, bestaande uit een vierkant plaatje en een koker uit aluminium, wordt op het hoofd gedragen. In de koker wordt een bloem geplaatst. In de editie zit een haar van de kunstenaar vervat, om…

108-52

In het m hka loopt de tentoonstelling van Vaast Colson – still some cream on the screen – af op 29 mei 2016. De voorforvaast fanclub ziet dit als aanleiding voor een voorforvaast feestweek. Tijdens de boekvoorstelling werden Vaast en zijn werk gegroet met een ‘vaantjes-actie’ en abc-dariumgesprekken met de bezoekers. Met onder meer Atelier…

107-52

De jongeren van Freinetatheneum De Wingerd uit Gent presenteerden hun geco-creëerde reacties bij het vooronderzoek ‘1+ idem=’ in de ruimtes van w wh at* in Brussel. Met een deel van de resultaten werd ter plaatse en in samenwerking vier magazines ontwikkeld die de reacties bij het vooronderzoek verzamelen en tonen. Deze magazines bepalen mee de…

106-52

Op 7 mei sloot w wh at* haar participatieve residentie in Galerie De Zwarte Panter af. Op dit slotmoment toonden we de diverse resultaten van verschillende samenwerkingen die plaatsvonden tijdens de residentie: meerstemmige tekeningen, 1000 geco-creëerde ‘vaantjes’ en andere artistieke ingrepen die zorgden voor een transformatie van de ‘met with fred-situatie’. Met de eigenaardige maskers…

105-52

Als een meerstemmig vervolg op ‘raf en verder’ (coolcool) – een gedeeld, beeldend onderzoek naar de verbeelding van de identiteit, de diversiteit en de kleren die ons tot ons maken – co-creëerden de jongeren van de Sint-Martinusscholen MS in Asse, het Sint-Gabriëlcollege in Boechout en het Sint-Godelieve-instituut in Kapelle-op-den-Bos een verzameling kledingstukken. Daarbij maakten ze de displays of identity…

104-52

Diverse participanten onderzoeken met de ‘voorforvaast fanclub’ in w wh*1000 wat het kan betekenen om fan te zijn van het werk en de attitude van een kunstenaar. De ruimte is vormgegeven als een factory: een aluminium plek waar het werk van Vaast Colson steeds opnieuw en anders kan inspireren tot eigen fan-acties. We bekijken zijn…

103-52

Atelier LEA van Leren Ondernemen co-creëerde tijdens with fred in Galerie De Zwarte Panter een nieuwe tekening. Daarbij gingen ze, samen met w wh at*, bewust op zoek naar een beeldende koppeling tussen hen, Fred Bervoets en Vaast Colson – geïnspireerd door de twee samenwerkingen van w wh at* in Antwerpen. De tekening is een…

102-52

w wh at* bereidt haar nieuwe programmatie voor. In deze programmatie worden de samenwerkingsmogelijkheden voor het komende culturele jaar zichtbaar gemaakt. De samenwerkingsmogelijkheden geven een zinvolle ruimte aan het gedeeld, beeldend onderzoek en de co-creatie binnen een dynamische en diverse samenleving. Ze realiseren vrijplaatsen waar in openheid en uit nieuwsgierigheid met elkaar kan worden gesproken…

101-52

Met ‘oh-ja handelingen en acties’ onderzoekt w wh at* in samenwerking met diverse deelnemers de poëzie van de dagdagelijkse handeling. Met een verzameling objecten als aanleiding wordt nagegaan hoe bewegingen los kunnen komen van het doel en zo een nieuwe betekenis krijgen, een nieuw beeld vormen.  De handelingen worden bewust vormgegeven met aandacht voor duur…

100-52

Vrijdag 25 maart was Vaast Colson jarig. De voorforvaast fanclub en Fred Bervoets wachtten de kunstenaar ’s ochtends thuis op met een artistieke actie van pancartes en posters met bloemen. In het M HKA realiseerde de fanclub een participatieve interventie met een bloemenveld van de editie ‘onze our chouchou’. De posters met bloemen en de…

99-52

w wh at* kiest om binnen haar praktijk een diversiteit aan mensen samen te laten spreken, onderzoeken en creëren. Met en door co-creatie geeft ze zo een plaats en een vorm aan de meerstemmigheid van de samenleving en cultiveert ze mee een zin- en betekenisvolle omgang met verschillen. w wh at* chooses to let a diversity…

98-52

Tijdens de opening van de tentoonstelling van Fred Bervoets ‘Still on the Road’ in Galerie De Zwarte Panter, opende w wh at* de situatie ‘met with fred’. In de vorm van een residentie wordt deze situatie tijdens de gehele duur van de tentoonstelling opengesteld voor de bezoekers aan de tentoonstelling en voor groepen en particulieren.…

97-52

met de medewilligers via wifty.be werd het onderzoek naar de relatie tussen benen, broeken, gender en pose in een eerste fase afgerond. Voorlopig werden 11 van die performances met video geregistreerd en zullen in de nabije toekomst worden gepubliceerd. De performances ontstaan steeds ad hoc, geleid door de bewegingen van de ander, de ruimte, enkele attributen…

96-52

‘onze our chouchou’ is een editie van de voorforvaast fanclub die verschijnt in twee versie. De eerste versie is een a5 formaat publicatie in een oplage van 1000 exemplaren dat tegelijk als een object kan worden gepresenteerd. Vaast Colson wordt er in een serie foto’s die we bij een vorige actie maakten, geportretteerd. Anders dan…

95-52

De voorforvaast fanclub deelt haar praktijk van 19 februari tot 29 mei 2016 op twee locaties: In w wh*1000, Brussel, ontwikkelen we samen met kunstenaars en deelnemers een nieuwe ‘situatie’ die het oeuvre van de kunstenaar deelbaar maakt en de beeldende reacties erop verzamelt. Met de co-creatie van verschillende acties, edities, magazines en nieuwe verzamelingen. Binnen de tentoonstelling van Vaast Colson in het M HKA (Antwerpen) worden…

94-52

w wh at* onderzoekt de zin en de betekenis van gedeeld auteurschap. Met het gedeeld, artistiek onderzoek ‘1+ idem +’ worden in co-creatie beeldende reacties geformuleerd bij dat onderzoek. Samen met Freinetatheneum De Wingerd wordt het vooronderzoek verdergezet, geïnspireerd op het artists’ book ‘close your eyes’ van Charles Burns waarin hij tekenend gevonden beelden interpreteert…

93-52

7 februari 2016 presenteren w wh at* en atelier LEA de meerstemmige resultaten. Met een artists’ book in w wh*1000, een editie in de w wh at*showroom en een verderzetting van de gedeelde, performatieve actie ‘het lea lacht’ in de w wh at*presentatieruimte. On the 7th of Februari 2016 w wh at* and studio LEA…

92-52

tini t tekeningen zijn w wh at* vervolg- en co-creatietekeningen. Ze tonen de mogelijkheden van het medium tekenen als een gedeelde actie tini t drawings are w wh at* sequel and co-creation drawings. They show the possibilities of drawing as a shared action.

91-52

Wat gebeurt er als de creativiteit en de verbeelding van verschillende mensen elkaar ontmoeten en een beeldende relatie met elkaar aangaan? Met deze vraag als aanleiding deelt w wh at* haar artistieke praktijk met andere kunstenaars en diverse deelnemers. Ze maakt unieke vrijplaatsen mogelijk waarin ze haar eigen attitude, ideeën en beelden zichtbaar maakt als een uitnodiging…

90-52

7 februari 2016 worden de resultaten van het gedeeld beeldend onderzoek naar het beeld van de lach gepresenteerd in w wh*1000 Brussel. Samen met atelier Lea werden alternatieven voor het (ver)tonen geformuleerd en verder onderzocht. De inzichten en ambities werden gekoppeld aan de co-creatieve ontwikkeling van een bijzondere uitnodiging-editie die de gedeelde ambities meerstemmig verbeeldt.’…

89-52

In 2016 bereidt w wh at* het onderzoek au / oh Congo verder voor. De beeldende aanleiding voor dit onderzoek is een werk van Peter Blatt: een verzameling overgeleverde objecten die enerzijds een culturele rijkdom toont, maar evengoed een paternalistische bezettingsverhouding zichtbaar maakt. Deze dualiteit vormt een nieuwe aanleiding om het koloniale verleden artistiek te…

88-52

gezocht wanted fans van of Vaast Colson om de kunstenaar als muze te onderzoeken to study the artist as a muse om zijn oeuvre te hernemen to retake his work en om samen een gedeeld vervolg te creëren: and to co-create a continuation: voorforvaast edities editions, objecten objects en acties actions ibenvoorforvaast@wwhat.org

87-52

oh-ja, handelingen en acties onderzoekt de beeldende mogelijkheden van alledaagse gebaren en handelingen. Tegen januari 2016 wordt de situatie verder ontwikkeld en verfijnd. 6 verzamelingen motiveren om de evidenties te onderbreken en om met een performatief gebaar samen een alternatief te ontwikkelen. Bevreemdend en poëtisch vestigen ze de aandacht op het alledaagse. Oh-ja, acts and…

86-52

2015 werd door w wh at* en atelier Lea op een bijzonder manier afgesloten. Met de première van het lea lacht wordt de lach radicaal geabstraheerd tot een kleur die verdwijnt en verschijnt. Een gebaar dat tegelijk groots en intiem is – als een vage glimlach, een groet aan Leonardo en Mona. Meerstemmig, anders, nieuw. 2015…

85-52

Samen met de jongeren van Regina Pacis in Laken wordt de situatie w wh*1000 #3>het lacht verder onderzocht en met co-creaties uitgebreid. In samenwerking formuleren de jongeren beeldende reacties die alternatieven tonen voor iets wat lacht: anders, geestig, w wh at*. De resultaten worden opgenomen in de situatie en zijn in een verder stadium weer een…

84-52

‘het lea lacht’ is een performatieve actie die werd ontwikkeld in samenwerking met atelier Lea. In de context van w wh*1000#3 wordt ze verder ontwikkeld en verfijnd. 28 geco-creëerde gele doeken van 4m2 ontvouwen een landschap voor een dynamisch en bevreemdend beeld van de lach. De doeken worden getoond, worden sculpturen, vlakken en lijnen. De…

83-52

Met het gedeeld, beeldend onderzoek ‘nu’ verzamelt w wh at* meerstemmige reacties op de vraag naar hoe de eigen tijd kan worden verbeeld. Aan de hand van een onderzoeksverzameling van 444 objecten uit de collectie en het archief van w wh at* co-creëren de deelnemers assemblages en composities die hun verhouding representeert tot de omringende…

82-52

Met w wh*1000#3 wordt het gedeeld beeldend onderzoek naar de lach verdergezet. De lachende beelden, gedachten en ideeën van Atelier Lea en de andere deelnemers worden een nieuwe aanzet. Tijdens het lacht in w wh*1000 wordt verder geëxperimenteerd met performances, tekeningen en acties die een alternatieve verbeelding van de lach en het lachen tonen. w…

81-52

w wh*1000#2 w wh at* wandert werd afgerond met een presentatie van de meerstemmige tekeningen die het het werk van Fred Bervoets groeten en verderzetten. De tekeningen werden live ontplooid en getoond, als een dynamische en performatieve tentoonstelling. Deze alternatieve manier van tonen bevraagt de status van het werk en de relatie tot de maker…

80-52

De fred-kast is een bijzonder rariteitenkabinet dat de verbeelding en het eigenzinnige oeuvre van Fred Bervoets groet en verderzet. Bijzondere objecten uit het leven van Bervoets – bezems die als kwasten werden gebruikt, een pijl en een boog, etsplaten – gaan er een relatie aan met andere gevonden en verzamelde objecten, boeken, comics, … De…

79-52

Naar aanleiding van w wh*1000#1 ‘bedankt en opgedragen aan’ werden realisaties geactualiseerd en bevraagd. Eva Peeters en Jonas Lescrauwaet kozen een FOR REAL-concept met een verzameling plastic ‘Elvis-zonnebrillen’ met gekleurde glazen. Bij FOR REAL-acties worden de mensen gefotografeerd met eenzelfde attribuut dat de individuele verschillen accentueert. Eva en Jonas nodigden een diversiteit aan participanten uit…

78-52

Met de medewilligers via wifty.be werden nieuwe beeldende reacties geformuleerd bij de vraag naar de relatie tussen broeken, benen, pose en gender. Een stoel, een studio, een broek en het eigen lichaam lokten vragen uit over hoe we ons gedragen, bewegen, positioneren. Kunnen we voorbij aan de evidenties en de stereotypen? Kunnen we deze, samen, als…

77-52

Samen met Atelier Lea wordt de laatste hand gelegd aan het artists’ book ‘het lea lacht’. Met een verzameling vervolgtekeningen uit co-creatie toont het boek alternatieven voor het verbeelden van de lach, los van stereotypen of verwachting, het glimlacht en schatert, verrast en deelt. Together with studie Lea the artists’ book ‘the lea smiles’ is…

76-52

Samen met atelier lea wordt fredwandelingen verder gedeeld. Tijdens het initiatief the big draw, worden bezoekers en passanten uitgenodigd om tekenend in gesprek te gaan met een aanzet van Fred Bervoets. En om hun stemmen aan het gedeeld beeldend onderzoek toe te voegen. Together with studio lea fredwandelingen are once more shared. During the Big…

75-52

Samen worden de meerstemmige procesresultaten van w wh*1000#2 als presentatie vormgegeven. De tussenstand is een nieuwe aanleiding voor een vervolgd gedeeld onderzoek en verdere co-creatie. Together the many-voiced process results from wh*1000#2 were designed as a presentation. This half-time score is the new beginning of a next shared research and further co-creation. 

74-52

In de participatieve ontwikkeling van de situatie ‘Raf en verder’ worden weer nieuwe stappen gezet. De pancartes die tijdens een vorige ontmoeting werden bewerkt, worden door w wh at* en de deelnemers geselecteerd op hun plastische kwaliteiten en hun openheid voor volgende stappen. Ook de selectie voor de onderzoeksverzameling wordt bevraagd en verder verfijnd op…

73-52

tijdens het buurtfeest op de Allee Rosa Luxemburg bracht w wh at* een groet aan het vrije spreken. Met vlaggen en wimpels van Eefje Wijnings en Jaap Kroneman, een optocht en een uitnodiging om in w wh*1000 in gesprek te gaan. During the block party on the Allee Rosa Luxemburg w wh at* saluted the…

72-52

Samen met atelier Lea, Leren Ondernemen Leuven en medewilligers wordt de situatie Raf en verder ontwikkeld. De situatie verbeeldt de vraag naar beelden bij de (eigen) identiteit en is een groet aan de bijzondere taal van Raf Simons en aan de grenzeloze verbeelding. Tegelijk ontwikkelen ontwerpers Eefje Wijnings en Hannelore Cauwenbergh een magazine die het…

71-52

Samen met de medewilligers van Erfgoed Haspengouw wordt een verzameling multiples samengesteld.De ready mades zijn een gevolg van het onderzoek naar een andere, creatieve erfgoedbemiddeling. Het zijn kristallisaties van een proces en vatten op zich een nieuwe omgang met het lokale erfgoed van een regio. De verzameling verschijnt later dit jaar als editie in een oplage…

70-52

Samen met het Vrijetijdscentrum De Schelde en het Poldermuseum in Lillo onderzoekt w wh at* de betekenis van het poldererfgoed voor deze tijd en later. Historische dingen, plaatsen, mensen en verhalen worden samengebracht met hedendaagse, bijzonder vormgegeven varianten. Er ontstaan nieuwe relaties tussen toen en nu. Het erfgoed wordt opnieuw ingezet, dynamisch en duurzaam en…

69-52

Fred Bervoets bezocht de situatie w wh at* wandert #2. Hij groette er zichzelf en al wie ondertussen zijn of haar stem toevoegde aan het gedeelde onderzoek. Hij voegde nieuwe lijnen, vormen en gedachten toe waarmee medewilligers weer verder kunnen, door en met en heen en terug en weer verder. Samen met w wh at* bekeek…

68-52

In de showroom van w wh at* in Brussel worden de beeldende onderzoeken opgestart en verdergezet. In minimalistische kastsculpturen, opgetrokken uit restanten van vroegere acties en presentaties, gaan de objecten steeds weer nieuwe relaties met elkaar aan. Als eerbetoon aan Marcel Duchamp worden ze begrepen als ready-mades, bevrijd van hun oorspronkelijke context In the show…

67-52

Beeldende kunstenaar Francis Denys maakte voor w wh at* een nieuwe editie van 9 gesculpteerde en roodgeschilderde houten latten. Tijdens w wh at*wandert gaan ze relaties aan met de situatie en haar onderzoeksverzameling. Ze worden ruimtelijke lijnen die door de deelnemers worden meegenomen in een conceptuele en beeldende wandeling. Ze verbinden, onderbreken of onderstrepen de…

66-52

Samen met atelier Lea (in samenwerking met Leren Ondernemen) wordt het gedeeld, beeldend onderzoek ‘het lea lacht’ naar het beeld van de lach afgerond. Een artists’ book vat het proces en haar beeldende antwoorden samen. Met een fotografisch verslag van het proces, een visualisering van de acties en performances en een selectie vervolgtekeningen. Het artists’…

65-52

time_circles, is een gedeeld, beeldend antwoord op de vraag naar hoe het verzamelen en bijhouden van de dingen kan leiden tot een zin- en betekenisvolle beeldende praktijk? Voor time_circles, werd deze vraag gesteld aan Jonas Lescrauwaet en gekoppeld aan een verzameling glazen die doorheen het bestaan van de organisatie is gegroeid. De verzameling migreerde doorheen…

64-52

‘oh-ja, handelingen en acties’ is een gedeeld beeldend onderzoek naar de poëzie van het dagdagelijkse handelen. Samen met verschillende deelnemers wil w wh at* onderzoeken hoe en wanneer een herkenbare,  in wezen louter functionele- handeling  verder kan ‘worden’. w wh at* stelde daarvoor een eerste verzameling objecten samen die automatisch een handeling uitlokken, maar die…

63 – 52

Voor de mobiele situatie ‘Raf en verder’ wordt een verzameling bijzonder vormgegeven kledingstukken ingezet als een vertrekpunt. Om verder door te denken, te verbeelden, te creëren. Met dit onderzoek wil w wh at*,in samenwerking met verschillende mensen, een verzameling samenstellen van beelden die de eigen identiteit zichtbaar maken. Los van mode of haalbaarheid. De verzameling…

62-52

De misbaksels van Jaap Kroneman geven een alternatief voor de herkenbare, soms stereotiepe vormgeving van de dingen. Ze laten een ander gelaat zien, een andere mogelijkheid. w wh at* laat haar verzameling doorheen haar praktijk wanderen. De misbaksels gaan allianties aan met andere objecten. Ze bevragen de vanzelfsprekendheid en de eenduidigheid. w wh at* en…

61-52

atelier Lea (met Leren Ondernemen vzw) heeft alweer nieuwe stappen gezet in het gedeeld, beeldend onderzoek naar het beeld van de lach. Witte doeken met gezeefdrukte gele vlakken werden er vlaggen die lachen. De vlaggen vormen een nieuwe aanleiding voor het ontwikkelen van een performance in de openbare ruimte die na de zomer in Leuven…

60-52

Samen met de medewilligers via wifty.be werd het gedeeld, beeldend onderzoek naar de relatie tussen benen, broeken, gender en pose voortgezet. Een situatie – met stoelen, witgestreepte broeken en het eigen lichaam van de deelnemers – werd ontwikkeld, waarbij de onderzoeksvragen verder worden verbeeld. Die situatie leidde tot nog toe tot enkele performatieve acties die betekenis genereren…

59-52

Voor w wh at* is de samenwerking met diverse participanten een leidmotief en een engagement. Ze vergroot de meerstemmigheid en bindt zich aan een diverse maatschappij. Zowel het onderzoek als de creatie zijn gedeelde processen. Om dit te optimaliseren en te verdiepen, worden eens per jaar verschillende partnerorganisaties uitgenodigd. w wh at* geeft op die…

58-52

w wh at*wandert is het tweede gedeelde, beeldende onderzoek in de eigen ruimte van w wh at* in Brussel, w wh*1000. De situatie bevraagt de relatie tussen het tekenen, het wandelen, het verdwalen, materiële lijnen en immateriële sporen. Participanten worden uitgenodigd om dit onderzoek mee te voeren en verder te ontwikkelen. De beelden, de verwoordingen,…

57-52

Doorheen de 27 jaren van haar bestaan heeft w wh at* een bijzondere en dynamische collectie opgebouwd met eigen objecten, kunstwerken, werken uit samenwerkingen, strategieën, concepten en boeken. Deze collectie dient steeds als aanleiding voor de formulering van nieuwe gedeelde, beeldende praktijken. Een verzameling kledingstukken van Raf Simons inspireerde tot een nieuw gedeeld beeldend onderzoek…

56-52

Met 1+idem (werktitel) wil w wh at* samen met kunstenaars en participanten onderzoeken hoe de verdubbeling of vermeerdering van een beeld nieuwe betekenis kan generen. Geïnspireerd op een publicatie van Charles Burns, ‘Close Your Eyes’, en op strategieën uit de pop-art, de hedendaagse beeldende kunst en de visuele cultuur. In een eerste fase nodigt w…

55-52

Met het gedeeld, beeldend onderzoek wij-we-nous nodigt w wh at*, in een co-creatief proces, deelnemers uit om hun verhouding tot het herdenkingsjaar voor Wereldoorlog I te verbeelden. Daarvoor stelt w wh at* een ruime verzameling boeken ter beschikking die het onderzoek en de creatie aanvullen en verdiepen. Doorheen de verschillende onderzoeksmomenten ontstond een grote verzameling…

54-52

Samen met de medewilligers via wifty.be wordt een eerste magazine samengesteld, vormgegeven en gerealiseerd. Het magazine toont een tussenstand van het gedeelde beeldend onderzoek naar de relatie tussen benen, broeken, pose en gender. Het onderzoek vond haar aanleiding in een gedeelde fascinatie voor een verzameling bijzonder vormgegeven broeken uit de dynamische collectie van w wh…

53-52

Met ‘het lea lacht’ werd het onderzoek van lea en w wh at* naar het beeld van de lach, voor twee dagen geopend voor een ruimer publiek. Met protstoellachportretten, vervolglachtekeningen, het lacht klaargemaakt, zeefdruklachen, lachklankgedichten en diverse speciale gasten werd de meerstemmigheid van de co-creatie uitgebreid en werd het onderzoek verder verdiept en verbreed. Bijzonder…

52-52

voorforvaast is een onderzoek van w wh at* naar hoe een specifiek en persoonlijk oeuvre van een kunstenaar door anderen kan worden verbreed en hoe de meerstemmigheid het oorspronkelijke kunstwerk verder kan laten ‘werken’. In dat kader wil w wh at* de editie ‘hors série #38, 8 Elvises’ van Vaast Colson en More Publishers verder bevragen met…

51-52

‘typopp, wij vragen’ is een gedeeld, beeldend onderzoek naar het gebruik van typografie en haar relatie tot de identiteit in de visuele cultuur. In een eerste fase werd, samen met een groep jongeren van De Wingerd in Gent, een persoonlijke verhouding tot tekst en tekens verkend. Drie vragen, gevonden op een schilderij van Paul Gauguin…

‘typopp, wij vragen’ is een gedeeld, beeldend onderzoek naar het gebruik van typografie en haar relatie tot de identiteit in de visuele cultuur. In een eerste fase werd, samen met een groep jongeren van De Wingerd in Gent, een persoonlijke verhouding tot tekst en tekens verkend. Drie vragen, gevonden op een schilderij van Paul Gauguin…

50-52

Samen met de medewilligers via wifty.be wordt verder een artistieke situatie ontwikkeld over de relatie tussen benen, broeken, gender en pose. De aanleiding bestond uit een verzameling bijzonder vormgegeven broeken uit de dynamische collectie van w wh at* die relaties aangaat met elementen uit de beeldende kunst en de visuele cultuur. Als tussenstand in het onderzoeksproces,…

Samen met de medewilligers via wifty.be wordt verder een artistieke situatie ontwikkeld over de relatie tussen benen, broeken, gender en pose. De aanleiding bestond uit een verzameling bijzonder vormgegeven broeken uit de dynamische collectie van w wh at* die relaties aangaat met elementen uit de beeldende kunst en de visuele cultuur. Als tussenstand in het…

49-52

Samen met Erfgoed Haspengouw en geëngageerde medewilligers wordt de laatste hand gelegd aan een reeks bijzondere en vernieuwende ‘erfgoedsituaties’. De erfgoed-bemiddeling gaat er relaties aan met strategieën uit de hedendaagse beeldende kunst. Performances, acties, co-creatieve momenten, … verruimen en verdiepen een gedeeld onderzoek naar de zin en de betekenis van erfgoed vandaag en morgen. Met…

48-52

Tijdens Performatik onderzocht w wh at* samen met jongeren uit verschillende Brusselse scholen hoe het lichaam de basis kan zijn voor een sculpturale creatie. Dit vervolg op ‘perform the body as a living sculpture’ is een ode aan Gilbert and George, Erwin Wurm en Franz Ehrard Walther. Met een gedeeld, beeldend onderzoek formuleert w wh…

47-52

koffie_in_stilte is een tini t-actie, ontwikkeld in w wh*1000 #1, door Eva Peeters, Herman Labro en Jonas Lescrauwaet. Bij de actie nodigt w wh at* mensen uit voor een kop koffie die tot intro- en prospectie leidt. De inzet is een verzameling ‘zjatten’, uit het archief van what>, de ontmoetingsruimte voor visuele cultuur tussen 2001 en…

46-52

Met de jongeren van het Sint-Gabriëlcollege in Boechout wordt een vervolg op fredwandelingen geformuleerd. Twee plastic dragers met originele stifttekeningen van Fred Bervoets zijn de aanleiding voor een getekende dialoog. De resultaten zijn verrassend en verdiepend voor het gedeelde, beeldende onderzoek en de co-creatie. De nieuw ontstane beelden worden later getoond en bevraagd tijdens w wh…

45-52

In w wh*1000 #1 worden acties en concepten uit de geschiedenis van w wh at* geactualiseerd en bevraagd naar hun betekenis binnen een gedeelde, beeldende praktijk. Gehaakte bollen wol, sociale sculpturen uit de leo w> actie ‘bollen plaatsen’, worden samen met Leren Ondernemen de aanleiding voor een nieuwe, performatieve handeling. Het overhandigen wordt daarbij een…

44-52

In w wh*1000 #1, bedankt en opgedragen aan en met en voor, zet w wh at* een reeks zeefdrukken van Andy Warhols Monroeportretten – door sunday B morning – in. Als groet en als bedanking aan deze inspirerende voorganger en voor mensen die mee de organisatie hebben ontwikkeld, gerealiseerd, vormgegeven, gesteund, … De prints worden…

43-52

Samen met atelier Lea – in samenwerking met Leren Ondernemen vzw – wordt het beeld van de lach verder onderzocht. Met performatieve acties wordt ‘het lacht’ vertaald naar handelingen. Een meerstemmig en gedeeld proces dat zorgvuldig wordt doordacht en gedocumenteerd. Together with atelier Lea – in collaboration with Leren Ondernemen vzw – the image of the smile…

42-52

Een w*verzameling eigenzinnig vormgegeven broeken uit de collectie van w wh at* vormt een aanleiding voor het stellen van vragen over benen, broeken, pose en gender. Zowel binnen de (hedendaagse) beeldende kunsten als de visuele cultuur is een bijzondere omgang met het been aanwezig. Met een participatief, beeldend onderzoek willen we antwoorden zoeken op de…

4152

Malou Swinnen portretteert Eva Peeters, als gast binnen w wh at*1000 #1. Deze w*actie wordt later met andere gasten en bezoekers voortgezet en verder bevraagd, naar zin en betekenis. Ze biedt een aanleiding om de toekomst van w wh at* mee te onderzoeken en zichtbaar te maken , door gesprek en gedeelde creatie. Kom gerust…

40-52

In januari bereidt w wh at* de eerste w*presentatie w wh at*1000 #1 voor in de nieuwe w*ruimte: resultaten van het introspectief en prospectief onderzoek 1+ 25. Eva Peeters, Jonas Lescrauwaet en Herman Labro bedanken, gedenken en herdenken het verleden en heden. Ze groeten de toekomst van w wh at* met een eigenzinnige keuze uit de gerealiseerde…

39-52

Vaast Colson stelt de nieuwe editie ‘het begin van 1 miljoen’ voor. Geestig en goedgevonden. voorforvaast wil samen met participanten deze editie verder bevragen en met gedeelde, beeldende acties verderzetten. Vaast Colson presents the new edition ‘the beginning of 1 million’. Witty and clever. Voorforvaast wants to question this edition together with the participants and expand…

38-52

De misbaksels van Jaap Kroneman zijn in Brussel aangekomen en migreren door de ruimtes. Ze gaan relaties aan met andere objecten en maken nieuwe beelden mogelijk. Hun verschijnen roept vragen op, over vorm, over betekenis, over de beeldende kunst. In de loop van 2015 wordt door w wh at* en Jaap Kroneman een w*situatie ontwikkeld waarbij…

37-52

w wh at* koestert het vrije spreken. Het verschil in meningen en het zoeken naar alternatieven is de basis voor een gedeeld, artistiek proces. w wh at* wil in haar beeldende, gedeelde praktijk blijvend vorm en zichtbaarheid geven aan de meerstemmigheid van een superdiverse samenleving. #jesuischarlie   w wh at* treasures the freedom of speech.…

36-52

Fred Bervoets maakt nieuwe tekeningen voor w wh at* en de w*situatie fredwandelingen. Samen met participanten wordt onderzocht hoe de tekeningen kunnen verder-gaan, hoe ze een beeldende dialoog zichtbaar kunnen maken die meerstemmig is. fredwandelingen wordt in 2015 verdergezet met jongeren in Brussel en Vlaanderen. In april 2015 is het een onderdeel van w wh…

35-52

w wh at* wenst wekelijks voorforvaast. De wensputten zijn een artistieke strategie voor het delen en het spreken, voor het samen onderzoeken. Ze verbeelden mee de mogelijke, nieuwe wegen. Met de wensputten wenst w wh at* voor een bijzonder 2015. w wh at* whises every week voorforvaast. The whising wells are an artistic strategy for sharing…

34-52

“Een lichtgroen, hard balletje. Het is redelijk groot en weegt weinig. Ik kan het openen. De nonsens wekt nieuwsgierigheid en verwondering op, zodat er aandacht voor het werk kan ontstaan De balletjes gaan in gesprek met andere voorwerpen, met de ruimte, met elkaar en zo gaan ook de mensen die de balletjes verplaatsen in gesprek…

33-52

Samen met Instituut Agnetendaal (Peer), Erfgoed Haspengouw en Leren Ondernemen werd een verzameling beelden van de eigen tijd geco-creërd. De beelden worden door w wh at* gerecreëerd en verder bevraagd. Ze vormen de aanleiding en het materiaal voor een voortgezet onderzoek en een w*publicatie. Het proces is bijzonder, poëtisch, betekenisvol en meerstemmig. Together with Instituut…

32-52

Samen met jongeren van KTA Jette werd in w wh at*1000 (Brussel) een deel van de w*collectie bevraagd. Een verzameling bijzonder vormgegeven w*objecten werden er doorheen het gesprek w*concepten. De w*concepten stellen vragen over verschijnen en tonen en laten de betekenis verder worden. Ze maken de diversiteit zichtbaar en bieden een aanleiding voor het zoeken…

31-52

In het kader van het intro- en prospectief onderzoek ‘1+ 25’ van w wh at* bezocht Herman Labro ‘fundamentals’, de biennale voor architectuur in Venetië. Curator Rem Koolhaas presenteerde er vragen: Wat hebben we? Hoe kwamen we hier? Wat kunnen we doen? Waar gaan we naartoe? Ook voor w wh at* is de vraag een…