61-52

atelier Lea (met Leren Ondernemen vzw) heeft alweer nieuwe stappen gezet in het gedeeld, beeldend onderzoek naar het beeld van de lach. Witte doeken met gezeefdrukte gele vlakken werden er vlaggen die lachen. De vlaggen vormen een nieuwe aanleiding voor het ontwikkelen van een performance in de openbare ruimte die na de zomer in Leuven…