66-52

Samen met atelier Lea (in samenwerking met Leren Ondernemen) wordt het gedeeld, beeldend onderzoek ‘het lea lacht’ naar het beeld van de lach afgerond. Een artists’ book vat het proces en haar beeldende antwoorden samen. Met een fotografisch verslag van het proces, een visualisering van de acties en performances en een selectie vervolgtekeningen. Het artists’…

65-52

time_circles, is een gedeeld, beeldend antwoord op de vraag naar hoe het verzamelen en bijhouden van de dingen kan leiden tot een zin- en betekenisvolle beeldende praktijk? Voor time_circles, werd deze vraag gesteld aan Jonas Lescrauwaet en gekoppeld aan een verzameling glazen die doorheen het bestaan van de organisatie is gegroeid. De verzameling migreerde doorheen…

64-52

‘oh-ja, handelingen en acties’ is een gedeeld beeldend onderzoek naar de poëzie van het dagdagelijkse handelen. Samen met verschillende deelnemers wil w wh at* onderzoeken hoe en wanneer een herkenbare,  in wezen louter functionele- handeling  verder kan ‘worden’. w wh at* stelde daarvoor een eerste verzameling objecten samen die automatisch een handeling uitlokken, maar die…

63 – 52

Voor de mobiele situatie ‘Raf en verder’ wordt een verzameling bijzonder vormgegeven kledingstukken ingezet als een vertrekpunt. Om verder door te denken, te verbeelden, te creëren. Met dit onderzoek wil w wh at*,in samenwerking met verschillende mensen, een verzameling samenstellen van beelden die de eigen identiteit zichtbaar maken. Los van mode of haalbaarheid. De verzameling…

w wh*1000 #2 w wh at* wandertw wh at* wandersw wh at* wandert door en met en heen en terug en weer en verderen het noorden wordt oosten, wordt zuiden, wordt westen en wordt anders heen.w wh at* nodigt u uit om samen met ons te wanderen, te wandelen, te verkennen, te tekenen,verder te tekenen, te…